O projektu

Motto:
Neztrácejme sebevědomí a patriotismus pod mocným tlakem konkurence. Neváhejme využít silný marketingový potenciál známky kvality a regionálního původu, daný neopakovatelností přírodních podmínek a tradicí produkce ceněných zemědělských produktů v Jihočeském kraji .

Projekt CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY (CHJ)  organizuje od roku 2007 Regionální agrární komora Jihočeského kraje za podpory Jihočeského kraje. Cílem je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské produkce. Jedním z nástrojů je stejnojmenná soutěž. Každoročně se koná pod záštitou hejtmana a umožňuje získat nadstandardní marketingový přínos  zúčastněným jihočeským výrobcům potravin pro vítězné produkty, které získají právo užívat ochrannou známku CHJ. V průběhu dosud uskutečněných třinácti ročníků (2007 – 2019) CHJ prošlo hodnotitelským „sítem“ 1763 výrobků, z nichž se 370 podařilo získat právo na užití loga CHJ.

Známka  CHJ má blahodárný účinek pro zapojené soukromé subjekty. Protože ji získávají jedinečné dobroty vyrobené z maxima jihočeských surovin a zrozené na území jihočeského kraje, jejím prostřednictvím se podporuje i  lokální zemědělská výroba, posiluje sociální i ekonomickou stabilita v regionu. Co nejkratší cesta jídla od výrobců na naše talíře je dobrá pro zdraví spotřebitelů i pro jihočeskou  krajinu.

Subjekty už pouhým zapojením se do projektu CHJ dostanou možnost konfrontovat se s regionální konkurencí. V rámci bedlivého komisního rozboru jejich produktů mnohdy od nezávislých expertů získají cenné rady a doporučení, jak kvalitativně nebo marketingově zboží vylepšit. 

Oceněné výrobky mají zajištěnou inzerci a medializaci zdarma. Popularitu jim přináší prezentace na webových stránkách, billboardech, na zemědělských i potravinářských výstavách ale též na veletrzích cestovního ruchu. Velkým bonusem je možnost přednostního zařazení do sortimentu prodeje místních obchodních sítí  českobudějovické a kaplické Jednoty. S cílem propagace aktuálního ročníku soutěže CHJ  vydává RAK JK  speciální brožuru. Přehledně, skrze fotografie  a příběhy, jsou v ní  prezentovány vítězné potraviny. V průběhu celého roku mají  všichni účastníci klání možnost zúčastnit se  nejrůznějších školení, například k legislativě nebo marketingu. Jihočeská agrární komora jim  hledá a zprostředkovává  lukrativnější odbyt v retailových sítích, malých kamenných obchodech i na farmářských trzích v regionu ale též v blízkém zahraničí. K dalším prioritám projektu patří  lepší uplatnění ve školních jídelnách v jihočeském kraji  např. prostřednictvím interaktivní Produktové mapy (www.produktovamapa.cz). Bonusem letošního ročníku je nabídka uplatnění v republikové distribuční síti a v internetovém obchodě pro nadstandardní potraviny s regionálním „rodokmenem“. 

Podrobnosti o pravidlech soutěže včetně přihlášky naleznete v sekci SOUTĚŽ.