Soutěž, Přihláška do soutěže

Přihlášky s povinnými přílohami do ČTRNÁCTÉHO ročníku soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY je možné podat do neděle 15. března 2020 doporučenou poštou (na adresu RAK JK, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice) elektronicky (na e-mail: reifova@rakjk.cz) nebo osobně. V případě nejasností rádi poskytneme doplňující informace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na telefonu 387 411 710 a 722 021 619.

  • Část A: Identifikační údaje žadatele, příl. č. 1 část A platný výpis z OR resp. živ.rejstříku
  • Část B: Technická dokumentace, příl. č.1 část B čitelné a srozumitelné etikety, obal nebo náhled
  • Část C: České prohlášení žadatele

Záběr z činnosti hodnotitelské komise.

Snímek z činnosti hodnotitelské komise.