Soutěž, Přihláška do soutěže

Přihlášky s povinnými přílohami do TŘINÁCTÉHO ročníku soutěže CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY je možné podat do pátku 15. března 2019 doporučenou poštou (na adresu RAK JK, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice) elektronicky (na e-mail: reifova@rakjk.cz) nebo osobně. V případě nejasností rádi poskytneme doplňující informace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na telefonu 387 411 710 a 722 021 619.

  • Část A: Identifikační údaje žadatele, příl. č. 1 část A platný výpis z OR resp. živ.rejstříku
  • Část B: Technická dokumentace, příl. č.1 část B čitelné a srozumitelné etikety, obal nebo náhled
  • Část C: České prohlášení žadatele

Záběr z činnosti hodnotitelské komise.

Snímek z činnosti hodnotitelské komise.