Oceněné produkty, Ročník 2015

V roce 2015 se do soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY přihlásilo 49 výrobců, komise hodnotila 172 produktů. Nejvyšší zastoupení měla kategorie masných výrobků v počtu 55 (32%) . Rekordní počet přihlášených produktů v letošním devátém ročníku měla kategorie mlékárenských výrobků v počtu 34 (20 %).

Hodnotící komise 2015