Oceněné produkty, Ročník 2014

V roce 2014 se do soutěže CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY přihlásilo 37 výrobců se 133 produkty. Nejvyšší zastoupení měla kategorie masných výrobků v počtu 39 (29%) a  kategorie pekařská, která byla rozdělena do dvou podkategorií, zde bylo přihlášeno 34 výrobků (26%). V rámci osmého ročníku došlo k vytvoření nové podoby loga a organizátoři rozšířili dosavadní spektrum kategorií o Pivo s výstavem do 10 tis. hl/rok.