Přihláška do soutěže

Přihlášky s povinnými přílohami do PATNÁCTÉHO ročníku soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY je možné podat do pátku 30. dubna 2021 poštou (na adresu RAK JK, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice) elektronicky (na e-mail: zskorepova@rakjk.cz) nebo osobně. V případě nejasností rádi poskytneme doplňující informace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na telefonu 387 411 710,  602 312 359  a 724 525 873.

  • Část A: Identifikační údaje žadatele, příl. č. 1 část A platný výpis z OR resp. živ.rejstříku
  • Část B: Technická dokumentace, příl. č.1 část B čitelné a srozumitelné etikety, obal nebo náhled
  • Část C: Čestné prohlášení žadatele
  • Část D: Souhlas přihlašovatele se zpracováním osobních údajů

 

   Snímek z vyhlašování vítězů       

  Snímek z činnosti hodnotitelské komise.