Oceněné produkty, Ročník 2020

Do 14. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky se přihlásilo 47 regionálních výrobců potravin a bylo hodnoceno 123 výrobků. 

Mezi oceněnými výrobky nechyběly inovativní produkty, například pivo s chlorellou, čaj z kotvičníku nebo kefír z kozího mléka. Právo užívat značku CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY nově získal například bezlepkový zákusek z Kaplice, pivo z Českého Krumlova nebo višňovice z Blatné. 

I přes tříměsíční odklad soutěže z důvodu krizové situace se do naší soutěže letos zapojilo 14 nových výrobců potravin a můžeme se tedy těšit meziročnímu nárůstu celkového počtu přihlášených potravin téměř o čtvrtinu. Potěšující je čím dál častější zapojení podniků zemědělské prvovýroby, snažících se o zpracování zejména živočišných komodit do podoby potravin s vyšší přidanou hodnotou.