Oceněné produkty, Ročník 2020, Alkoholické nápoje (kromě piva )

1. místo
OŘECHOVÝ LIKÉR BOZÍZOVKA
CAR LEND s.r.o.
Hvozdec 47, 373 72 Hvozdec, IČ: 260 49 007
http://www.jihocesky-lihovar.cz

2. místo
Baron Hildprandt 4x destilovaná Višňovice
Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o.
Plzeňská 315, 388 01 Blatná, IČ: 466 82 708
www.liquib.cz

Cider Bubák chmelený

3. místo
Lžínská višňovice
Lihovar Lžín, spol. s r.o.
Lžín 57, 392 01 Dírná, IČ: 251 54 648
www.lihovarlzin.cz