Příjem přihlášek do 12. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky

Příjem přihlášek do 12. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky

 

Vážení výrobci potravin,

 

srdečně zveme váš podnik k účasti v dvanáctém  ročníku soutěže o značku

 

CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY (dále jen CHJ).

Soutěž pořádáme s dlouhodobým záměrem zviditelnit jihočeské výrobce kvalitních potravin.

Hlavní cíle soutěže CHJ:

-              zvýšení poptávky po výjimečných potravinách vyrobených v Jihočeském kraji z maximálního  

              podílu jihočeských surovin

-              prohloubení spolupráce mezi jihočeskými zemědělci, zpracovateli a maloobchodem

-              moderní návrat k tradičním hodnotám posilujícím krajovou svébytnost a prosperitu

-              osvěta společenského přínosu protekce místním produktům

 

V průběhu minulých ročníků prošlo komisním hodnocením 1549 výrobků. Do současnosti byla značka CHJ udělena 286 výrobkům. Tyto již není možné opakovaně do klání přihlašovat.

 

Produkty oceněné známkou CHJ získají možnost bezplatného zařazení do propagační kampaně. Na slavnostním vyhlášení výsledků vítězové jednotlivých kategorií obdrží certifikát a cenu z rukou hejtmanky Jihočeského kraje.

Odměnou jim bude též bezplatná medializace, zařazení do reklamní brožury a možnost zapojit se do chystané série veřejných ochutnávek a prodejů na reprezentačních akcích našeho kraje (farmářské trhy, veletrhy cestovního ruchu apod.). 

 

Vyhlašování výsledků letos opět proběhne na prestižním gastronomickém Fresh festivalu, který se již podruhé uskuteční na českobudějovickém výstavišti dne 9. června. Oceněné výrobky získají šanci na přednostní zařazení do prodejního sortimentu partnerských maloobchodních sítí. Zajistíme profesionální fotografie všech oceněných produktů a procesu jejich výroby. Snímky budou vítězným výrobcům přístupné v elektronické fotobance k marketingovému využití. Úspěšné účastníky také zařadíme do pokračující kampaně Jižní Čechy pohodové na podporu turismu v našem regionu. Bonusem letošního ročníku je nabídka v republikové distribuční síti a v internetovém obchodě pro nadstandartní potraviny s regionálním „rodokmenem“.

 

Subjekty zapojené do projektu CHJ získají možnost bezplatné účasti na sérii odborných školení tématicky zaměřených na posilování konkurenceschopnosti regionálních výrobců potravin.   Průběžně těmto účastníkům zprostředkováváme obchodní i partnerské vazby zejména v regionu, na republikové úrovni, ale též v blízkém zahraničí. Pravidelně je informujeme o dostupných dotačních programech týkajících se investic do zpracování zemědělské produkce, podpory prodeje, inovací v potravinářství a možnostech spolupráce s odborníky Jihočeské univerzity.

 

Ke zlepšení odbytu jihočeských potravin a zemědělských produktů ve veřejném stravování, zejména ve školních jídelnách, napomáháme prostřednictvím provozování interaktivní Produktové mapy (www.produktovamapa.cz). Farmáře produkující potraviny a nabízející ubytovací služby propagujeme v interaktivní agroturistické mapě Jihočeského kraje (www.dovolenanavenkove.cz). S cílem popularizovat nositele značky CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY působíme v partnerských projektech s odbornými středními i vysokými školami v Jihočeském kraji i v Regionálním potravinářský klastru, z.s. Prosazování značky CHJ je systémovou, dlouhodobou záležitostí směřující k posílení pozice jejích nositelů zejména na regionálním trhu.

Soutěž s podporou Jihočeského kraje je vyhlášena v jedenácti kategoriích. Podrobné informace získáte na www.chutnahezkyjihocesky.cz  .

 

Přehled termínů:

Příjem přihlášek (maximálně 10 výrobků od jednoho přihlašovatele) ..... 01.02. -  26. 03. 2018

Hodnocení přihlášených produktů nezávislou komisí odborníků na českobudějovickém výstavišti ..... 26. 04. 2018

Slavnostní vyhodnocení a udílení cen na českobudějovickém výstavištiv rámci festivalu BOSCH FRESH ….. 09. 06.2018

 

Účast v soutěži je bezplatná. Kromě zaslání, nebo osobního doručení správně vyplněných přihlašovacích formulářů (ke stažení zde) na adresu Regionální agrární komora JK, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice, požadujeme pouze garanci dodávky standardních vzorků přihlášených výrobků pro komisní hodnocení a na veřejnou ochutnávku při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.

 

S těšením se na případnou spolupráci a se srdečným pozdravem

 

 

Ing. Hana Šťastná v.r.

Ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje

 

Zuzana Reifová

Administrátor CHJ, kontaktní osoba, tel: 722 021 619, e-mail: reifova@rakjk.cz