Hodnocení 11. Ročníku regionální soutěže Chutná hezky.Jihočesky (CHJ) ve fotografiích

Hodnocení  11. Ročníku regionální soutěže Chutná hezky.Jihočesky (CHJ) ve fotografiích

Dne 6. dubna 2017 proběhlo v prostorách českobudějovického výstaviště hodnocení přihlášených výrobků do soutěže CHJ .

Nezávislá komise byla složena ze zástupců Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR, Krajského úřadu Jihočeského kraje, dozorových organizací, Jihočeské univerzity a dalších.

Připravené výrobky čekaly na své hodnotitele.

Paní Kamilu Havel Kupcovou ze Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích nadchly jedlé oleje, které byly novinkou letošní soutěže.

Rozhodování nebylo lehké.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny při příležitosti konání  premiérového ročníku gastronomického festivalu BOSCH FRESH na českobudějovickém výstavišti  první květnovou sobotu 6.5.2017 odpoledne.

Zdroj: RAK JK