Zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách

Zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách

V návaznosti na seminář „Novinky v potravinářské legislativě aneb o čem byste měli vědět a na co neměli zapomenout“, který pořádala Regionální agrární komora Jihočeského kraje v listopadu 2017, upozorňujeme na důležitou novinku vztahující se k přítomnosti akrylamidu v potravinách.

Akrylamid je kontaminující látka podle definice v nařízení Rady (EHS) č. 315/93  a jako takový je chemickým rizikem v potravinovém řetězci. Akrylamid je organická sloučenina s nízkou molekulární hmotností, dobře rozpustná ve vodě, která vzniká z přirozeně se vyskytujících složek, asparaginu a cukrů, v určitých potravinách, jsou-li připravovány při teplotách typicky vyšších než 120 °C a nízké vlhkosti. Tvoří se převážně v pečených nebo smažených potravinách bohatých na sacharidy, jejichž suroviny obsahují jeho prekurzory, jako např. obiloviny, brambory a kávová zrna.

Dne 21.11.2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách.

I když toto Nařízení je použitelné od 11. dubna 2018, je třeba aby se výrobci potravin s předstihem připravili na jeho dodržování.

Znění tohoto předpisu včetně příloh naleznete na stránkách https://www.chutnahezkyjihocesky.cz/_storage/media/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20komise%20EU2017-2158.pdf

Zdroj: RAK JK