Údaj o množství složek na etiketě balených potravin

Údaj o množství složek na etiketě balených potravin

Upozorňujeme výrobce potravin, že dne 21.11.2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Sdělení Komise o uplatňování zásady uvádění údaje o množství složek (QUID) u balených potravin.

Podrobné informace o povinnosti uvádět údaj o množství složek, výjimky z této povinnosti, umístění údaje na etiketě a další naleznete  v příloze.

Příloha: zásada (QUID) Sdělení komise EU https://www.chutnahezkyjihocesky.cz/_storage/media/z%C3%A1sada%20QUID_2017.pdf

Zdroj: RAK JK