Výzva k předložení návrhů propagačních programů pro zemědělské produkty spolufinancovaných EU pro rok 2018

Výzva k předložení návrhů propagačních programů pro zemědělské produkty spolufinancovaných EU pro rok 2018

Evropská komise (EK) poskytne dodatečné finanční prostředky ve výši 169 milionů EUR na propagaci zemědělských produktů EU na celém světě – o 27 milionů EUR více než v 2017.

Dne 12.1.2018 zveřejnila EK výzvy k předkládání návrhů pro programy na podporu evropských zemědělských produktů po celém světě i v rámci EU. Celkem je na spolufinancování programů k dispozici 169 milionů EUR, přičemž v roce 2017 to bylo 142 milionů EUR. Programy mohou zahrnovat širokou škálu témat od obecných kampaní týkajících se zdravého stravování až po určitá odvětví trhu.

Kdo se může přihlásit?

Způsobilá k podání žádosti o financování v rámci dnes zveřejněné výzvy k předkládání návrhů je široká škála organizací, např. obchodní organizace, organizace producentů a zemědělsko-potravinářské subjekty odpovědné za propagační činnosti.

Tzv. „jednoduché“ programy mohou být předloženy jednou nebo více organizacemi ze stejné země EU; složené programy mohou být předloženy alespoň dvěma navrhujícími organizacemi z alespoň dvou členských států nebo jednou či několika evropskými organizacemi. Výsledné kampaně obvykle probíhají po další tři roky.

Návrhy jsou předkládány přímo agentuře CHAFEA prostřednictvím elektronického systému:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

Termín pro předložení návrhu propagačních programů je do 12. 4. 2018 do 17:00 hodin (středoevropského času).

Komise následně návrhy posoudí a na podzim oznámí příjemce.

Text výzev a další informace naleznete:

  • Sekce - Ke stažení (legislativa): https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu
  • Sekce – Ke stažení (důležité informace): Jak připravit a podat žádost o propagační program – Příručka pro žadatele

 

Zdroj: SZIF