Nová pravidla pro označování mléčné produkce

Nová pravidla pro označování mléčné produkce

Od 16. července 2018 začnou v Rusku a dalších zemí Celní unie (Bělorusko, Kazachstán, Arménie, Kyrgyzstán) platit nová pravidla pro označování mléčné produkce. 

Změny byly zaneseny do technického předpisu Celní unie „O bezpečnosti mléka a mléčných produktů“.

Podle nových pravidel budou výrobci povinni zřetelně uvádět na obalu informaci o obsahu náhražek mléčného tuku (rostlinných olejů) u všech mléčných výrobků. Informace by pro spotřebitele měla být na první pohled dobře viditelná, a proto by měla být umístěna na kontrastním pozadí.

Kromě toho má být zakázáno používat speciální termíny (např. tvaroh, jogurt) v názvu značky, v případě, že se jedná o produkci, která obsahuje náhražky mléčného tuku.

Kompletní znění technického předpisu „O bezpečnosti mléka a mléčných produktů“ je k dispozici na stránce http://docs.cntd.ru/document/499050562

Od zavedení embarga na dovoz některých druhů potravin z EU a dalších zemí, které se vztahuje mj. na mléko a mléčné výrobky, se Rusko potýká s deficitem vlastního mléka a kvalitních mléčných výrobků. I když je v Rusku množství poctivých výrobců s kvalitními mléčnými výrobky, nedostatek suroviny pro jejich výrobu nebo vysoká cena mléka vede k tomu, že mléčný tuk bývá velmi často nahrazován rostlinnými tuky. Zpřísnění technického předpisu a požadavků na složení mléčných výrobků tak má být jedním z kroků boje proti falsifikaci mléčné produkce, která se v posledních letech stala veřejným tajemstvím mezi spotřebiteli i odborníky v celém Rusku.

Zdroj: MZE