Příručky pro provozovatele potravinářských podniků

Příručky pro provozovatele potravinářských podniků

Ministerstvo připravilo set příruček poskytující základní přehled jak o národní, tak evropské legislativě. 

Příručky jsou určeny nejen provozovatelům potravinářských podniků a dozorovým orgánům, ale i široké odborné veřejnosti v oblasti potravinářské výroby a legislativy.

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí právní předpisy Ministerstva zemědělství (2018)

V příručce naleznete úplné znění zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, který v posledních dvou letech prošel poměrně významnou novelizací. Na zákon o potravinách dále navazuje výčet prováděcích vyhlášek. Výčet základních vyhlášek je uveden v této příručce a vyhlášky Jsou zpracovány do tzv. platného znění. Takovéto zpracování výrazně usnadní a pomůže uživateli rychlou orientaci v předpisu a poskytne přitom větší předpoklad správného pochopení a výkladu příslušného ustanovení. Druhá část příručky je zaměřena výhradně na problematiku označování potravin. Obsahuje infografiky pro spotřebitele, které slouží jako podpůrný materiál k této problematice (jak se vyznat v etiketách).

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k základním předpisům potravinového práva EU (2018)

Příručka shrnuje základní předpisy potravinového práva a pokyny pro jejich aplikaci v rámci potravinářství. Obsahuje např. nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin či znění legislativních právních aktů spadajících do tzv. hygienického balíčku. Příručka také obsahuje pokyny k provádění některých jejich článků.

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k označování potravin podle předpisů EU (2018)

Příručka obsahuje ucelený přehled legislativy týkající se označování potravin. Mimo nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsou zde uvedena také např. platná znění nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin nebo nařízení (EU) č. 828/2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům. Obsahuje nejen úplná znění, ale také odpovědi na nejčastější dotazy, pokyny či instrukce pro aplikaci požadavků. Příručka svým rozsahem a způsobem zpracování má předpoklad stát se velmi dobrým pomocníkem při řešení různorodých problémů v oblasti označování.

Příručky jsou ke stažení na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/publikace-a-dokumenty/prirucky-pro-provozovatele/

Zdroj: MZE