Zpracování mléka na farmě

Zpracování mléka na farmě

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov vydal brožuru zaměřenou na zpracování mléka.

Brožura mimo jiné obsahuje popis možností finanční podpory zemědělského podnikání a faremního zpracování v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV).

Vzhledem k danému rozpočtu na jednotlivá opatření je potřeba sledovat webové stránky PRV s aktuálními informacemi o připravovaných kolech a konkrétních opatřeních.

Brožuru naleznete na stránkách https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Fpublikace%2F1552556359129.pdf.

Zdroj: MZE