Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině

Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině

Seminář se koná v pondělí 11. listopadu 2019 od 12:30 h (registrace od 12:00 h) na Ministerstvu zemědělství, místnost č. 400.

Datum:

11.11.2019  12:00 – 16:45

Místo konání:

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, místnost č. 400

Tématické zaměření akce:

bezpečnost a kvalita potravin a zemědělských produktů, rezidua pesticidů v ovoci a zelenině

Kategorie:

Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Seminář se koná v pondělí 11. listopadu 2019 od 12:30 h (registrace od 12:00 h) na Ministerstvu zemědělství, místnost č. 400.

Garanti semináře: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. a Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

Účast na semináři je bezplatná. V průběhu semináře bude zajištěno občerstvení.

Prosíme všechny zájemce, aby potvrdili svou účast elektronicky na adresu krejzar@vurv.cz (ing. Václav Krejzar, Ph.D., sekretariát Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí) nejpozději do 7. 11. 2019, 12:00 hodin. Uvádějte prosím Vaše jméno, název a adresu instituce a kontaktní e-mailovou adresu. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu nebude Vaše přihláška potvrzena.

Přílohy

Zdroj: MZE