PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 14. ROČNÍKU SOUTĚŽE CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY ZAHÁJEN

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 14. ROČNÍKU SOUTĚŽE CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY ZAHÁJEN

Vážení výrobci potravin,

srdečně zveme váš podnik k účasti ve čtrnáctém ročníku soutěže o značku CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY (dále jen CHJ).

Soutěž pořádáme s dlouhodobým záměrem systémové podpory výrobců kvalitních regionálních potravin.

Hlavní cíle soutěže CHJ:

-              zvýšení poptávky po výjimečných potravinách vyrobených v Jihočeském kraji z maximálního  

              podílu jihočeských surovin

-              prohloubení spolupráce mezi jihočeskými zemědělci, zpracovateli a maloobchodem

-              moderní návrat k tradičním hodnotám posilujícím krajovou svébytnost a prosperitu

-              osvěta společenského přínosu protekce místním produktům

 

V průběhu dosavadních třinácti ročníků prošlo komisním hodnocením 1763 výrobků. Do současnosti byla značka CHJ udělena 370 výrobkům. Tyto již není možné opakovaně do klání přihlašovat.

 

Produkty oceněné známkou CHJ získají možnost bezplatného zařazení do propagační kampaně. Na slavnostním vyhlášení výsledků vítězové jednotlivých kategorií obdrží certifikát opravňující užívání známky CHJ. Úspěšným výrobcům zajistíme propagaci v médiích, popularizaci skrze výsledkovou brožuru a možnost zapojit se do chystané série veřejných ochutnávek a prodejů na reprezentačních akcích našeho kraje (farmářské trhy, veletrhy cestovního ruchu apod.). 

 

Vyhlašování výsledků letos proběhne 25. dubna na veletrhu cestovního ruchu Travelfest, který se již počtvrté uskuteční na českobudějovickém výstavišti společně Gastrofestem, jarním setkáním gurmánů a gastronomů. Oceněné výrobky získají šanci na přednostní zařazení do prodejního sortimentu partnerských maloobchodních sítí i do specializovaných prodejen regionálních potravin. Jejich profesionální fotografie budou vítězným výrobcům přístupné v elektronické fotobance k marketingovému využití.


Mezi bonusové novinky letošního ročníku bude zprostředkovávání užší spolupráce subjektů zapojených do projektu CHJ s jihočeskými podniky veřejného a účelového stravování. Pokračovat bude už osvědčená prezentace oceněných výrobců prostřednictvím popularizačního seriálu v Jihočeské televizi. Opět chystáme celoroční kampaň ke zviditelnění oceněných produktů na sociálních sítích, webových stránkách i v regionálním tisku.


Pro výrobce dodávající zboží do menších prodejen, na farmářské trhy a do restaurací v Českých Budějovicích připravujeme, se zapojením populárních foodblogerů, speciální kulinářskou mapu města, která poslouží k nalákání turistů a ochutnávce lokálních receptů ze surovin od lokálních dodavatelů.

 

Dalším přínosem pro všechny přihlášené účastníky soutěže CHJ je nabídka odborných školení, tematicky zaměřených na posilování konkurenceschopnosti regionálních výrobců potravin.   Průběžně zprostředkováváme dodavatelsko-odběratelské i partnerské vazby zejména v regionu, na republikové úrovni, ale též v blízkém zahraničí. Potravináře pravidelně informujeme o dostupných dotačních programech týkajících se investic do zpracování zemědělské produkce, podpory prodeje, inovací v potravinářství a možnostech spolupráce s odborníky Jihočeské univerzity.

 

S cílem popularizovat nositele značky CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY působíme v partnerských projektech s odbornými středními i vysokými školami v Jihočeském kraji, spolupracujeme s výzkumnými ústavy a jsme součástí Regionálního potravinářského klastru, z.s. Soutěž s podporou Jihočeského kraje je vyhlášena ve dvanácti kategoriích. Nově zájemcům nabízíme bezplatné zajištění analýzy potravin v moderních laboratořích SOŠ ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí.

 

Podrobné informace získáte na www.chutnahezkyjihocesky.cz .

 

Přehled termínů:

Příjem přihlášek (maximálně 10 výrobků od jednoho přihlašujícího) …………………03. 02. - 15. 03. 2020

Hodnocení přihlášených produktů nezávislou komisí odborníků

na českobudějovickém výstavišti……………………………………………..………………………………………25. 03. 2020

Slavnostní vyhodnocení a udílení cen na českobudějovickém výstavišti

v rámci festivalu Travelfest .…….…………………………………………………..………………………………… 25. 04. 2020

 

Účast v soutěži je bezplatná. Kromě zaslání, nebo osobního doručení správně vyplněných přihlašovacích formulářů (viz příloha, případně ke stažení na www.chutnahezkyjihocesky.cz) na adresu Regionální agrární komora JK, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice, požadujeme pouze garanci dodávky standardních vzorků přihlášených výrobků pro komisní hodnocení a na veřejnou ochutnávku při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.

 

S těšením se na případnou spolupráci a se srdečným pozdravem

 

Ing. Hana Šťastná v.r.

Ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje

 

Zuzana Reifová

Administrátor CHJ, kontaktní osoba, tel: 722 021 619, e-mail: reifova@rakjk.cz