Ministerstvo zemědělství dá peníze menším prodejnám potravin. V 9. kole PRV poskytne žadatelům 75 milionů korun

Ministerstvo zemědělství dá peníze menším prodejnám potravin. V 9. kole PRV poskytne žadatelům 75 milionů korun

Dneškem začíná příjem žádostí o dotace z 9. kola Programu rozvoje venkova (PRV)  Žadatelé mohou z PRV získat podporu na vzdělávací a informační akce. Novinkou PRV je, že dotaci mohou získat i malé prodejny potravin, které spolupracují se zemědělci, výrobci potravin, obcemi či neziskovými organizacemi.

Až 3 miliony korun může získat zájemce, který požádá o dotaci z 9. kola Programu rozvoje venkova na malou prodejnu potravin. Minimální výše dotace může být v tomto případě  25 tisíc korun. Míra dotace je od 25 % do 50 %, záleží na velikosti podniku a druhu výdajů.

dodavatelských řetězců a místních trhů. Právě zde je možné žádat na společné investice či na propagaci řetězce nebo místního trhu. Podpořit lze např. společný prodej v místní prodejně, prodej ze dvora, přímý prodej či e-shop. Typickým příkladem může být bedýnkový prodej nebo prodej v obecní či místní prodejně. V rámci projektu je možné pořídit také dopravní prostředek, který bude sloužit k rozvozu vlastních produktů.

Příspěvky v rámci 9. kola PRV poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) i na vzdělávací a informační akce. Celkem je pro toto kolo přichystáno 75 milionů korun. Příjem žádostí začíná dnes a končí 28. dubna 2020 v 18 hodin. Žádosti se podávají pouze prostřednictvím Portálu farmáře (https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod). 

Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách MZe www.eagri.cz v sekci „Dotace / Program rozvoje venkova na období 2014–2020 / Aktuality“.

Definice mikropodniku: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů eur. 

Zdroj: MZE