Stanovisko MZE (SZPI a SVS) k aplikaci článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002

Stanovisko MZE (SZPI a SVS) k aplikaci článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002

Stanovisko MZE (SZPI a SVS) k aplikaci článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Stanovisko k povinnosti provozovatelů potravinářských podniků účinně a přesně informovat spotřebitele o důvodu stažení produktu podle článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002.

Podrobné znění naleznete na níže uvedeném odkaze.
Stanovisko MZE (SZPI a SVS) k aplikaci článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 596 KB)

Zdroj:MZE