Zpřesnění Zásad pro žadatele z dotačního programu AGRICOVID Potravinářství

Zpřesnění Zásad pro žadatele z dotačního programu AGRICOVID Potravinářství

Dne 11. 1. 2021 došlo pro žadatele ke zpřesnění Zásad k poskytování dotačního programu AGRICOVID Potravinářství.

Termín, ve kterém mohou žadatelé podávat své žádosti, byl prodloužen o dva týdny, žádosti tak budou přijímány až do 31. ledna 2021.

Dále došlo k úpravě podmínek ve věci posuzovaní bezdlužnosti žádajícího subjektu, nově musí být tato podmínka splněna ke dni podání žádosti.

Žádat o dotaci mohou výrobci potravin případně zemědělští podnikatelé, kteří dodávají svoje produkty do provozoven veřejného stravování a došlo u nich z důvodu uzavření restaurací k poklesu přijmu.

Bližší informace žadatelé naleznou na portálu eAGRI v sekci Dotace - Dotační program Agricovid potravinářství.

Související odkazy

Dotační program Agricovid potravinářství

Zdroj:MZE