Startuje jubilejní ročník prestižní regionální soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY!

Startuje jubilejní ročník prestižní regionální soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY!

Dnešního dne odstartoval jubilejní patnáctý ročník soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY, která se každoročně koná k podpoře výrobců kvalitních jihočeských potravin. Zájemci se letos do soutěže mohou hlásit až do 30. dubna 2021, přičemž jedna firma může přihlásit maximálně deset výrobků. Hodnocení přihlášených produktů proběhne dne 13. 5. 2021 a na veřejné vyhlášení se můžeme těšit v posledním předprázdninovém víkendu v sobotu 26. 6. 2021 ve Sportovně-relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou.

Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží certifikát opravňující k užívání známky CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY a získají další podporu v podobě propagace oceněných produktů na sociálních sítích, webových stránkách i v regionálním tisku a televizi, a možnosti zapojit se do chystané série veřejných ochutnávek a prodejů na reprezentačních akcích Jihočeského kraje (farmářské trhy, veletrhy cestovního ruchu a další). Pro přihlášené producenty bude navíc zprostředkována příležitost užší spolupráce s jihočeskými podniky veřejného a účelového stravování a také asistence při prezentaci na webovém portálu Produktová mapa (www.produktova-mapa.cz).  

V letošním ročníku budou mít ocenění výrobci dále nově šanci, kromě jistého nároku na certifikáty a plakety, získat i zajímavou peněžitou odměnu - 1 x 30 tisíc korun a 2 x 10 tisíc korun, o jejímž výherci rozhodne divácké losování při veřejném vyhlašování výsledků. Dalším přínosem pro všechny přihlášené účastníky soutěže známky CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY je nabídka odborných školení, tematicky zaměřených na posilování konkurenceschopnosti regionálních výrobců potravin.  

Pokud jste regionálním výrobcem potravin, neváhejte a přihlaste i Vy své produkty do 30. 4. 2021 do soutěže s podporou Jihočeského kraje a ucházejte se o tradiční regionální známku CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY. Účast v soutěži je bezplatná. Další informace a podrobná pravidla naleznete na stránkách:  https://www.chutnahezkyjihocesky.cz/soutez/pravidla-2021.  . 

Se všemi, kteří milují náš kraj a naše výborné regionální potraviny, se pak budeme těšit na viděnou při veřejném vyhlášení výsledků v sobotu 26. 6. 2021 ve Sportovně-relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou při příležitosti agropotravinářské akce Krmitelka, v den nabitý výtečným mlsáním, skvělou společností a bohatým doprovodným programem.

Autor: RAK JK, Jindřich Petr