Přístup k poskytování povinných a nepovinných informací o potravinách, jejich rozsahu a ...........

Přístup k poskytování povinných a nepovinných informací o potravinách, jejich rozsahu a ...........

Přístup k poskytování povinných a nepovinných informací o potravinách, jejich rozsahu a způsobu uvedení při prodeji potravin prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku.

Vzhledem k narůstajícímu trendu nabízení potravin prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, zejména pak přes internet, zpracovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou dokument týkající se základních legislativních požadavků pro poskytování informací při tomto způsobu nabízení potravin.

Podrobné informace naleznete v příručce.