Zamyšlení u snídaně

Zamyšlení u snídaně

Jsme na pracovní cestě v Norsku. Ráno sedíme s kolegou u hotelové snídaně a rozplýváme se nad kvalitou místní nabídky. Dnes si dopřávám ryby - od uzených po kyselé, na několikerý způsob. A zeleninu. A ovoce. U všeho potěší, že je to opravdu dobré. Neubráníme se tomu, že začneme srovnávat.

Které naše produkty můžeme poměřit s těmi norskými? A jsou takové vůbec?

Začneme jmenovat a zjišťujeme, že kromě piva, které se dnes vaří málem v každé druhé jihočeské vsi, jsou tu i mlékařské a pekařské výrobky, džemy, medy, na které si dokážeme vzpomenout. Každý z nás má také "toho svého" výrobce. A škála firem je pestrá, i když nejdéle se debata vede o másle.

Třeba pro mne, jihočeského patriota, je klíčem ke kvalitním potravinám známka "CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY". Podpora regionálních produktů je Norům a nám společná, a tak také náš domácí snídaňový talíř může být pestrý a chutný.

I když se to nezdá, debaty o jídle už dávno nejsou vedeny ani v Čechách jen o jeho cenách. A když srovnáváme se zahraniční produkcí, rozhodně je mnoho důvodů k hrdosti.

Autor: Tomáš Veber, RAK JK