Soutěž je sedmnáctka k nakousnutí!

Soutěž je sedmnáctka k nakousnutí!

Do 19. března 2023 mohou zájemci o značku CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY, z řad výrobců regionálních potravin, podávat přihlášky do stejnojmenné soutěže. Již posedmnácté ji organizuje Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) za podpory Jihočeského kraje. Každý soutěžící subjekt může přihlásit maximálně deset produktů, vyrobených na území jižních Čech z maximálního množství zdejších surovin.

„Přihlášky podrobíme administrativní kontrole a na 30. března chystáme komisní hodnocení dobrot splňujících soutěžní podmínky. Součty bodů za čtveřici posuzovaných vlastností jednotlivých výrobků, roztříděných obvykle do 12 kategorií, rozhodnou o přídělu známky CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY. Zárukou úspěchu je kromě elitních senzorických vlastností i originální název, obal, inovace nebo vazba na tradice,“ nastiňuje průběh a smysl projektu Hana Šťastná, ředitelka RAK JK.

V průběhu dosavadních šestnácti ročníků prošlo komisním hodnocením 2164 výrobků. Do současnosti byla značka CHJ udělena 487 výrobkům. Tyto již není možné opakovaně do klání přihlašovat.

Produkty oceněné známkou CHJ získají možnost bezplatného zařazení do propagační kampaně. Úspěšným výrobcům zajistíme propagaci v médiích, na webových stránkách i sociálních sítích. K jejich popularizaci přispěje výsledková brožura a možnost zapojit se do veřejných ochutnávek a prodejů na reprezentačních akcích našeho kraje (farmářské trhy, veletrhy cestovního ruchu apod).

Vyhlašování výsledků letos uspořádáme 12. května na národním potravinářském veletrhu CZECH FOOD EXPO na českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy HOBBY. Oceněné výrobky získají šanci na přednostní zařazení do prodejního sortimentu partnerských prodejen Terno i do specializovaných prodejen regionálních potravin. Jejich profesionální fotografie budou vítězným výrobcům přístupné v elektronické fotobance k marketingovému využití. Bonusem pro všechny výrobce zapojené do projektu CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY je nabídka systematického vzdělávání, zprostředkovávání odbytu i vzájemné spolupráce s cílem zkracování cesty kvalitních jihočeských potravin ke spotřebitelům. Pravidla, e-přihlášky soutěže a podrobnosti o projektu jsou dostupné na www.chutnahezkyjihocesky.cz.

„Plody kraje pojíme, síly s ním spojíme!“